Milá občanko/milý občane Orlové,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Komunikační strategie města Orlová. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat. Proto Vás chceme požádat o zodpovězení několika otázek. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.

Dotazník je vypracován jako součást komunikační strategie města Orlová, která je zpracovávána v rámci projektu „Lepší Orlová - město pro TEBE“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016800, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

U každé otázky zvolte prosím nejvhodnější odpověď z dané škály, u otevřených otázek se pokuste co nejlépe vystihnout podstatu věci. Dotazník je určen pro osoby starší 18 let a bude vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost. Pokud jste již jednou tento dotazník vyplnili (elektronicky/v papírové formě/s tazatelem), už jej prosím znovu nevyplňujte.

Předem děkujeme za Vaši laskavost a věnovaný čas.