Identifikační údaje:
Pracovní zařazení:
Vyberte zvolený kurz:
Údaje a kontakt pro fakturaci (pokud je odlišný od uvedených údajů):
Odkud jste se o kurzu dozvěděl(a)?
  • Po obdržení přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
  • Při zahájení kurzu se prokážete potvrzením o přijetí do kurzu a dokladem o zaplacení kurzu (složenka, příkaz k úhradě, výpis z účtu).
  • Daňový doklad a osvědčení o absolvování kurzu obdrží účastník po ukončení kurzu.