Milá občanko/milý občane Hranic,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Programu rozvoje města Hranic na roky 2020 – 2030. Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy svého města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat. Proto Vás chceme požádat o zodpovězení několika otázek. Velmi bychom též ocenili, pokud byste uvedli své nápady, myšlenky či vize. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento dotazník pro město Hranice, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

U každé otázky zvolte prosím nejvhodnější odpověď z dané škály, u otevřených otázek se pokuste co nejlépe vystihnout podstatu věci. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a bude vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost. Pokud jste již jednou tento dotazník vyplnili, už jej prosím znovu nevyplňujte.

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

Za společnost provádějící dotazníkové šetření:

Bc. Prokop Vašulín, tel.: 595 136 023, email: prokop.vasulin@rozvoj-obce.cz

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., tel.: 733 343 248, email: ivana.foldynova@rozvoj-obce.cz

Za město Hranice

Mgr. Danuše Strnadová, tel.: 581 828 205, email: danuse.strnadova@mesto-hranice.cz

Předem děkujeme za Vaši laskavost a věnovaný čas.