Dotazník k mapování znalostí, a potřeb v oblasti komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji


Vážení účastníci KPSS v Olomouckém kraji. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat vaše základní znalosti o procesu komunitního plánování sociálních služeb a zmapovat vaše potřeby vzdělávání v oblastech plánování sociálních služeb, které stanovil Olomoucký kraj. Dotazníky nebudou nikde zveřejňovány, budou sloužit realizátorům projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ k výše uvedenému účelu.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690