Milá občanko/milý občane Přerova,

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021-2027 (s výhledem do roku 2035). Pomocí tohoto výzkumu máte možnost pojmenovat problémy svého města, vyjádřit představy o něm a definovat směr, kterým by se mělo do budoucna ubírat. Proto Vás chceme požádat o zodpovězení několika otázek. Velmi bychom též ocenili, pokud byste uvedli své nápady, myšlenky či vize. Vaše spolupráce je dobrovolná a zároveň Vás ujišťujeme, že údaje, které nám poskytnete, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento dotazník pro statutární město Přerov, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

U každé otázky zvolte prosím nejvhodnější odpověď z dané škály, u otevřených otázek se pokuste co nejlépe vystihnout podstatu věci. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a bude vyplňován pouze za jednu osobu, nikoliv za domácnost. Pokud jste již jednou tento dotazník vyplnili (elektronicky/v papírové formě/s tazatelem), už jej prosím znovu nevyplňujte.

 

Pokud budete potřebovat bližší informace, uvádíme kontaktní osoby:

Za společnost PROCES: 

Bc. Linda Vyvialová, tel.: 595 136 023, email: linda.vyvialova@rozvoj-obce.cz 

Za statutární město Přerov:

Ing. Kamila Lesáková, tel.: 581 268 606, email: kamila.lesakova@prerov.eu

 

Předem děkujeme za Vaši laskavost a věnovaný čas.